Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Sapience, s.r.o.., se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 07697198, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305703, dále jen „Správci“, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, a to výhradně za účelem informování o akci UPGRADE Yourself. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu info@upgradeyourself.live, nebo klepnutím na odhlašovací odkaz v patičce jakéhokoliv obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí osoby na základě uzavřené smlouvy o zpracovávání osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.